Bestillingsfrister:

 

Smørrebrød:

Bestilling hjemmeside: 2 timer før
Bestilling telefonisk: Du er altid velkommen til at ringe til os. I de fleste tilfælde kan vi smøre smørrebrødet indenfor ganske kort tid.
Obs: I forbindelse med travle perioder f.eks. jul, påske og nytår kan der være længere bestillingstid.

 

Frokostboller:

Se smørrebrød.

 

Pålægsfad. Pølsebord. Charcuteribræt. Ostebord. 6 små anretninger (tapas). Platter:

Bestilling hjemmeside: 2,5 timer før. Mandag til fredag. Skal det bruges lørdag bestilles det senest fredag. (Den tidsfrist kan dog ændres i travle perioder).
Telefonisk: Ofte kan vi lave produkterne til dig samme dag. Prøv at ringe til os.

Obs: I forbindelse med travle perioder f.eks. jul, påske og nytår kan der være længere bestillingstid.

 

Take away retter:

Bestilling hjemmeside.
Kan bestilles indtil 30 minutter før afhentning. (Produktet kan nogle gange være udsolgt)
Bestilling telefonisk. Kan bestilles og afhentes umiddelbart efter. (Produktet kan nogle gange være udsolgt)
Hvis take away retterne skal leveres, skal de bestilles inden kl. 14.00 samme dag. Så kan du få dem leveret varmt mellem 16.30 -17.45

 

Varm mad ud af huset:

Bestilling hjemmeside: 24 timer.
Telefonisk: Ofte kan vi lave produkterne til dig samme dag. Prøv at ringe til os.
Obs: I forbindelse med travle perioder f.eks. jul, påske og nytår kan der være længere bestillingstid.

 

Pensionistmad:

Vi anbefaler vores take away. Se mere her

 

 

 

Afbestilling / ændring

 

Du kan afbestille / ændre antal i din ordrer indtil 48 timer før. Nytårsmenu dog 72 timer før.
Er du i tidsnød er du altid velkommen til at ringe til os og forespørge om mulighederne:

 


Afhentning og levering:

 

Du kan afhente alle bestilte varer i vores butik indenfor vores åbningstid.
Derudover kan du lørdag eftermiddag hente forudbestilt: Mad ud af huset ved vores bagindgang.
Der er indgang gennem porten. Porten er i vores facade på Godthåbsgade. (vi ligger på hjørnet af Allégade og Godthåbsgade.

 

Ved levering:

Du kan bestille levering til dine forudbestilte varer. Vi leverer ud indenfor vores åbningstider.
Du kan bestille levering sammen med dine varer på vores hjemmeside.
Du kan bestille levering telefonisk.
OBS: Vi leverer ikke dagens ret eller take away retterne ud varme.
Pris for levering. Startgebyr kr. 60,- + kr. 10,- pr. Kilometer. Prisen er inkl. Moms.


Afhentning af service:

Du har også mulighed for at bestille afhentning af service.
Pris: Startgebyr. kr. 60,- + kr. 10,- pr. kilometer. Prisen er inkl. moms.

 


Hvad modtager du varen i?

 

Smørrebrød: Papæsker. Det er muligt at bestille smørrebrød anrettet på fade.


Frokostboller: se smørrebrød.


Platter: Engangs plattebakker.


Pølsebord, pålægsfade, 6 små anretninger, charcuteribræt ostebord, varm mad ud af huset: Er på stål eller porcelæn. Skal tilbageleveres.


Butiksvarer: Engangsemballage.

 


Betaling

 

Privat:

Hjemmeside: Betaling online.
Butik: Kontant (betalingskort), mobilpay.


Firma: (gyldigt CVR. nummer)

Hjemmeside: Betaling online / faktura
Butik: Kontant (betalingskort), mobilpay, eller faktura.
Levering: Kontant eller faktura.

 


Depositum

 

Vi tager ikke depositum for forudbestilte varer.
Dog kan der foreskomme depositum på fade og kasser. Dette depositum vil være kr. 200,-

 

 

Klager

 

Du er altid velkommen til at klage. Uanset om det er en stor eller lille klage. Du finder
oplysninger om hvordan du kan kontakte os her: https://allegaardensslagter.dk/kontakt

 

 

Åbningstider:

 

Se bunden af hjemmesiden.

 

 

Udsolgte varer

 

Vi tager forbehold for udsolgte varer. I tilfælde af at du har bestilt en vare vi ikke kan levere
kontakter vi dig altid med henblik på at finde en anden god vare til dig.

 

 

Persondatapolitik for abonnenter

 

Indsamling og behandling af dine personoplysninger
Ved oprettelse af et e-mail-abonnement hos Mesterslagteren accepteres, at vi kan udsende nyhedsbreve og at tilsendte nyhedsbreve kan indeholde markedsføring.

 

Jeg giver samtidig samtykke til at vi kan kontakte mig på e-mail med relevante tilbud, markedsføring, konkurrencer og events. Dette kan omfatte markedsføring af produkter og ydelser indenfor en række områder, herunder men ikke begrænset til arrangementer, events, tilbud, markedsføring, kommunikation, print, tryk, job, uddannelse og nyheder.

 

Som led i vores markedsføring kan der også udsendes markedsføringsmateriale fra sociale medier (fx Facebook, Instagram Google+, Twitter, YouTube, Snapchat og tilsvarende).

 

Ved accept af denne erklæring giver du samtykke til, at vi indsamler og behandler oplysninger om dig med henblik på at kunne udsende nyhedsbreve, markedsføringsmateriale, tilbud m.m. til dig som abonnent.

 

Nyhedsbreve, markedsføring m.v. kan udsendes både fra Mesterslagteren og/eller fra den lokale butik. I de tilfælde hvor en lokale butik udsender nyhedsbreve, markedsføring m.v. er den lokale butik dataansvarlig.

 

Vi indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:

  • Den e-mailadresse, som du har indtastet

  • Oplysninger om, hvilke nyheder du modtager

De indsamlede oplysninger anvendes til, at vi kan målrette informationer og markedsføring til dig, og til at videreudvikle og forbedre nyhedsbreve, markedsføringsmaterialer og statistik.

 

Mesterslagteren videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter, men overfører de indsamlede oplysninger til vores databehandler, og den lokale butik der er medlem af Mesterslagteren.

 

Hvis vi ikke modtager din accept på denne erklæring, kan vi ikke imødekomme dit ønske om at abonnere på den ønskede service.

 

Behandlingsgrundlaget
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, og til overførsel (tredjeland) til mailchimp.com, jf. artikel 49, stk. 1, litra c, begge i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesforordningen).

 

Dataansvarlig for behandlingen – hvordan kontakter du os?
Mesterslagteren og/eller den lokale butik er dataansvarlig for behandlinger omfattet af denne samtykkeerklæring. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

 

Mesterslagteren
Poppelvej 83
5230 Odense M
Telefon: 66 12 87 30
CVR-nr.: 89989019

 

 

Allégårdens Slagter
Allégade 34
5000 Odense C
Telefon: 66 12 68 18
CVR-nr.: 26857961

 

 

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til indsigt i vores behandling af dine oplysninger.

 

Du har efter artikel 21 endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger.

 

Derudover har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 16 – 18 ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen.

 

Endelig har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 20 i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra os som dataansvarlig til en anden dataansvarlig uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, skal du rette henvendelse til os via de kontaktoplysninger du kan se ovenfor.

 

Retten til at trække dit samtykke tilbage
Du kan til enhver tid vælge at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at klikke på linket ”Afmeld nyhedsbrev” nederst i de nyhedsbreve du modtager. Du kan også trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.

 

Såfremt du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker dette alene den fremadrettede behandling af personoplysningerne, og dermed ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagetrækning heraf. Ved tilbagetrækning af samtykket ophører vi som udgangspunkt hurtigst muligt med at behandle de personoplysninger, der behandles på grundlag af samtykket. Det gælder dog ikke, hvis vi af andre grunde fortsat skal behandle oplysningerne efter anden lovgivning. Det vil du i givet fald få besked herom.

 

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage over vores behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 33 19 32 00.

 

Love og regler
Du kan finde reglerne om behandling af personoplysninger på www.retsinformation.dk.

 

Accept (samtykke)
Jeg bekræfter ved min accept af denne erklæring, at jeg er indforstået med de angivne vilkår, herunder at Mesterslagteren, og/eller den lokale butik, behandler de nævnte personoplysninger om mig, og at oplysningerne kan videregives til de nævnte modtagere, og at jeg er oplyst om mine rettigheder.